Moldavien maj 2022

 

Jag har precis kommit hem från en resa till Moldavien, full med många intryck och tankar. De senaste åren har jag har stöttat PuzzleKids som är en icke-statlig organisation (NGO) som fokuserar på autistiska barn.

PuzzleKids gör ett fantastiskt jobb med barn i åldrarna 2 till 8 år. Syftet med resan var att tillsammans med NGO jobbar fram en handlingsplan för en mer robust organisation. Pandemin och den resulterande ekonomiska utmaningen som har varit tuff de senaste åren men också kriget har skapat stora utmaningar för många i Moldavien. Samtidigt är personalomsättning generellt sett hög pga. anställda säger upp sig och åker till EU för att tjäna mer pengar och nu också för att känna sig mer säkrare. Medellönen ligger på runt 400 till 500 Euro. Många unga moldaver emigrerar fortfarande till EU, vilket skapar brist på kvalificerad arbetskraft. Mycket positivt är att vi har arbetat fram några riktig bra idéer för att skapa en mer robust organisation för PuzzleKids.

UD avråder från icke nödvändiga resor till Moldavien. Under krigets första 3 veckor drabbades Moldavien rejält eftersom många flyktingar från Ukraina kom till Moldavien. Nu har nästan alla flyktingar antingen rest vidare till andra EU-länder eller rest tillbaka till Ukraina. Efter resan kan jag konstatera att det är ”som vanligt” i Moldavien, med några få undantag.

Man väntar med oro på vad som kommer att hända den 9 maj, inte bara firandet i Ryssland utan även firandet i Moldavien, som enligt den moldaviska regeringen inte ska vara så omfattande i år. Sedan finns det spänningar inom landet mellan rumänsktalande moldaver och rysktalande moldaver. Att svara på ryska upplevs nu som väldigt ”irriterande”.

EU visar mycket tydligt att Moldavien ska vara en del av EU. Det som har hänt den här veckan är att EU-parlamentet i en resolution som antogs den 5 maj välkomnar Moldaviens ansökan om EU- medlemskap. Europeiska rådets ordförande Charles Michel var på besök i Moldavien den 4 maj och lovar att EU ska utöka sin militära hjälp till Moldavien och förse den moldaviska armén med mer material.  Moldavien har färre än 4000 soldater varav majoriteten är värnpliktiga.

Det bör också nämnas att Moldavien vare sig har stridsvagnar och stridsflygplan. Moldaver brukar säga om sig själva, och sitt land, att man är bra på är att vara gästvänliga och att sälja vin och mat.

Jag hoppas att EU-ansökan kommer att skapa mer framtidstro i Moldavien. EU vill att Moldavien ska bli en del av EU. Är möjligen också en NATO-ansökan på gång?

Jörg Bassek